Strandlodsvej 7 2300 Copenhagen S
+45 60 13 86 13
info@e-at.dk

Bygningsreglementet

Regelgrundlaget – brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering – det siger reglerne

DS 428, 4. udgave, ”Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg” angiver hvilke brandtekniske krav, der stilles til ventilationsanlæg. Den indeholder bestemmelser som ”skal sikre, at risiko for brands opståen, udvikling og spredning minimeres”. DS428, 4. udgave, trådte i kraft i 28. september 2011

  • Sikring mod brandspredning
    Kap 3.7 Kanalsystem, siger følgende: ”Kanaler skal have tilstrækkelig brandmodstandsevne, der sikrer, at kanalsystemet bevarer tilstrækkelig stabilitet, isolation og integritet under brand”.Kanalerne anses normalt for at have tilstrækkelig brandmodstandsevne, når de udføres som mindst kanal klasse EI 30/E 60 (ve ho i o) A2-s1,d0, der f.eks. kan opnås ved brandisolering.
  • Om kanalophæng
    Som noget nyt stilles særlige krav til visse kanalers ophæng. Kap 3.11(4)P siger følgende: ”For brandisolerede kanaler skal afstanden mellem bæringer og spændingen i ophæng dimensioneres i henhold til anvisningerne fra producenten af brandisolering”

Udover disse to områder beskriver DS 428 i detaljer alle brandmæssige foranstaltninger og konstruktive forhold, som skal medtages for, at et kanalsystem er tilstrækkeligt sikret.

BR 2015, DS 452 og DS 428 udtrykker alle, at når ventilationskanaler føres gennem andre bygningsdele, f.eks. vægge eller dæk, så skal der tætnes omkring kanalen, således at den gennembrudte konstruktion har samme brandmæssige egenskaber, som den havde før gennembrydningen.

Klassifikation i henhold til fælles europæisk klassifikationssystem (materialeklasse)

Klassifikation i henhold til hidtidigt dansk klassifikationssystem

(materialeklasse)

Eksempler på materialer
A2-s1, d0Ubrændbart

Aluminium

Stål

Kobber

Zink

Gips

Glas

B-s1, d0Klasse A

Træuldsbetonplader

Brandimprægneret træ

Fibergipsplader

D-s2, d2Klasse B

Træ

Krydsfiner